16/05/2012

Με όπλο την υψηλή επιστημονική κατάρτηση, τεχνογνωσία και εμπειρία μελετούμε, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έργα ΑΠΕ...

Read more...
16/06/2012

Η εταιρεία μας χειρίζεται εξ' ολοκλήρου τη διαδικασία εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Σταθμών :
Aπό την αδειοδότηση έως την διασύνδεση και λειτουργία του συστήματος...

Read more...
 
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
- ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
- ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
- ΜΕΛΕΤΕΣ / ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ
- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
- ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- ActaMechanica.Com (c) 2012

Μελέτη Φωτοβολταϊκών:

Παράγοντες Μελέτης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων / ανεμογεννητριών
Οι μελέτες φωτοβολταικών εγκαταστάσεων συστημάτων αφορούν τον σχεδιασμό της εγκατάστασης (διάταξης και τον υπολογισμό της συνολικής ισχύς και διανομής.:

  Οι μελέτες εγκατάστασης ανεμογεννητριών αφορούν το σχεδιασμό και τον υπολογισμό του συστήματος από την θεμελίωση ως την παραγωγή ενέργειας. Συντάσσουμε Μελέτη Φωτοβολταϊκών λαμβάνοντας υπόψη:

 • Το μέγεθος επιφάνειας και το είδος
 • Η απαιτούμενη ισχύ
 • Η χωροθέτηση για την αποφυγή σκιάσεων
 • Τα Υλικά για την εγκατάσταση του συστήματος
 • Η ισχύς και υπάρχον δίκτυο ηλεκτροδότησης
 • Οι περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής εγκατάστασης
 • Η Μορφολογία του εδάφους
 • Το μέγεθος της περιοχής στην οποία θα γίνει η εγκατάσταση
 • Ο υπολογισμός της ετήσιας έκθεσης των πηγών (ηλιακή ακτινοβολία , αιολικό δυναμικό )
 • Ο υπολογισμός των παραμέτρων ( πυκνότητα, ένταση, διακύμανση κλπ )
 • Στοιχεία Μελέτης φωτοβολταικών εγκαταστάσεων / ανεμογεννητριών

  Στην Μελέτη για την εγκατάσταση φωτοβολταικών-ανεμογεννήτριες περιλαμβάνονται :

 • Κατόψεις και διαγράμματα
 • Ηλεκτρολογικά και κατασκευαστικά σχέδια της εγκατάστασης του συστήματος (κάτοψη εγκατάστασης, μονογραμμικό σχέδιο κλπ)
 • Προδιαγραφές υλικών.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα και Φύλλα χάρτη περιοχής
 • Υπολογισμός της εξοικονόμηση συμβατικών ενεργειών
 • Προτάσεις βέλτιστης ένταξης των Φ/Β- ανεμογεννητριών στο γήπεδο.
 • Εκτίμηση παραγωγής ετήσιας ενέργειας ανά μονάδα μέτρησης της εγκατάστασης
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης της εγκατάστασης
 • Οικονομικά στοιχεία ( απόδοση, επιτόκιο κλπ )
 • Υπολογισμός υλικών για την εγκατάσταση (περίφραξη, σκυρόδεμα κλπ )


Visit our projects gallery >>

Powered by Finden Networks, Athens