16/05/2012

Με όπλο την υψηλή επιστημονική κατάρτηση, τεχνογνωσία και εμπειρία μελετούμε, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έργα ΑΠΕ...

Read more...
16/06/2012

Η εταιρεία μας χειρίζεται εξ' ολοκλήρου τη διαδικασία εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Σταθμών :
Aπό την αδειοδότηση έως την διασύνδεση και λειτουργία του συστήματος...

Read more...
 
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
- ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
- ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
- ΜΕΛΕΤΕΣ / ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ
- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
- ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαχείριση έργου κατασκευών:


 • Tεχνική επίβλεψη Μηχανικού

 • Αναλαμβάνουμε την τεχνική επίβλεψη οποιουδήποτε έργου δομικής κατασκευαστικής φύσεως ή ηλεκτρομηχανολογικής κατασκευαστικής φύσεως , με στόχο την άρτια εκτέλεση και αποπεράτωση του.

 • Διαχείριση έργου κατασκευών

 • Αναλαμβάνουμε την διαχείριση οποιουδήποτε έργου δομικής κατασκευαστικής φύσεως ή ηλεκτρομηχανολογικής κατασκευαστικής φύσεως , με στόχο την άρτια εκτέλεση και αποπεράτωση του , λαμβάνοντας ως κυρίαρχα δεδομένα τους παράγοντες χρόνο , οικονομία του έργου , απρόσκοπτη αλληλεπίδραση και αλληλουχία επιμέρους κατασκευαστικών σταδιών.

 • Συντονισμός υπηρεσιών και συνεργείων

 • Αναλαμβάνουμε τον συντονισμό υπηρεσιών και συνεργείων με στόχο την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση αλλά και αποπεράτωση οποιουδήποτε έργου δομικής κατασκευαστικής φύσεως ή ηλεκτρομηχανολογικής κατασκευαστικής φύσεως , στα πλαίσια επιδοτούμενων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής ένωσης , ή τραπεζικών οργανισμών , ή δημοτικών επιχορηγήσεων.

 • Χρονικός προγραμματισμός και παρακολούθηση κατασκευής έργου

 • Αναλαμβάνουμε τον χρονικό προγραμματισμό και την παρακολούθηση κατασκευής οποιουδήποτε έργου δομικής κατασκευαστικής φύσεως ή ηλεκτρομηχανολογικής κατασκευαστικής φύσεως

 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

 • Αναλαμβάνουμε την σύνταξη τευχών δημοπράτησης δημόσιων ή ιδιωτικών έργων , με βάση τον τιμοκατάλογο του ΥΠΕΧΩΔΕ , με βάση εκκίνηση σύνταξης των πινάκων τις τιμές ΑΤΟΕ και τις τιμές ΑΤΗΕ , για συμπλήρωση με ποσοστό εκπτώσεων από τους ενδιαφερόμενους και υποψηφίους αναδόχους του έργου.

 • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών

 • Αναλαμβάνουμε τον προσδιορισμό και την σύνταξη των απαραίτητων τεχνικών προδιαγραφών οποιουδήποτε έργου δομικής κατασκευαστικής φύσεως ή ηλεκτρομηχανολογικής κατασκευαστικής φύσεως , στα πλαίσια του προσδιορισμού όλων των απαραίτητων εκείνων πληροφοριών για την κατανοητή και πλήρη εκτέλεση των τεχνικών έργων από τους τεχνικούς και εξειδικευμένα συνεργεία.

 • Έλεγχος μελετών

 • Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο και τον προσδιορισμό του βαθμού εφαρμογής οιασδήποτε μελέτης , τον έλεγχο και την αξιοπιστία προτεινόμενων τεχνικών μεθόδων και υπολογισμών , καθώς και συνάφειας σχεδίων και πρακτικής κατασκευαστικής αντίληψης για το εκάστοτε έργο.


Read more >>