16/05/2012

Με όπλο την υψηλή επιστημονική κατάρτηση, τεχνογνωσία και εμπειρία μελετούμε, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έργα ΑΠΕ...

Read more...
16/06/2012

Η εταιρεία μας χειρίζεται εξ' ολοκλήρου τη διαδικασία εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Σταθμών :
Aπό την αδειοδότηση έως την διασύνδεση και λειτουργία του συστήματος...

Read more...
 
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
- ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
- ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
- ΜΕΛΕΤΕΣ / ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ
- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
- ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ:


 • - Αδιατάρακτη διαμαντοκοπή μπετόν
 • - Πραγματοποίηση διαμήκων τομών με ειδικό διαμαντόδισκο , της μήτρας του σκυροδέματος καθώς και του εσωτερικού μεταλλικού οπλισμού ενίσχυσης , για το άνοιγμα ειδικών τεμαχίων των κατασκευών χωρίς διατάραξη της εσωτερικής συνοχής του οπλισμένου σκυροδέματος.
 • - Διάτρηση μπετόν
 • - Διάνοιξη οπών διαφόρων διαμετρημάτων σε οπλισμένο σκυρόδεμα με ειδικές ατσάλινες ποτηροκορώνες , για την όδευση στοιχείων διαμέσου μπέτινων πλακών και τοιχείων , καθώς και διαμέσου λιθοδομών ή μαρμαρόπλακας.
 • - Υποθεμελιώσεις

 • - Υποθεμελιώσεις κτιρίων , με επέκταση πέδιλων σε μεγαλύτερο βάθος , ενισχύσεις σαθρών θεμελίων , ενισχύσεις θεμελίων και ανάπτυξη ενδοδαπέδιων συνδετήριων δοκών θεμελίων σε παλαιές κατασκευές λόγω αύξησης ίδιου βάρους της κατασκευής ( αύξηση βάρους λόγω εμπορευμάτων , προσθήκες ορόφων )
 • - Μεταλλικές αντιστηρίξεις
 • - Πλακών
 • - Τοιχείων
 • - Kολόνων

  Με κατάλληλη χρήση πλαισίων κοιλοδοκών κατάλληλης διατομής και πάχους , επεξεργασμένα με αντισκουριακή βαφή.

 • - Ενέμματα , Ρητινενέσεις
 • - Τσιμεντενέσεις και ρητινενέσεις με χρήση βλήτρων για την ενίσχυση στοιχείων του φέροντος οργανισμού κτιρίων και κατασκευών , όπως λιθοδομών , κολόνων , δοκαριών.
 • - Ελάσματα
 • - Εφαρμογή τσερκιών και ελασμάτων σε επισκευαστικό επίπεδο , για την συγκράτηση του χείλους και της διάδωσης ρωγμών σε στοιχεία του φέροντος οργανισμού κτιρίων .
 • - Ανθρακονήματα
 • - Επισκευές ριγματωμένων κολονών και τοιχείων φέροντος οργανισμού με patches ινωδών συνθέτων υλικών , όπου οι ίνες είναι από άνθρακα και η μήτρα από εποξειδική ρητίνη , για την συγκράτηση του χείλους της ρωγμής και της περαιτέρω διάδοσης της.
 • - GUNITE - Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ξηρού τύπου
 • - Χρήση της ιδιόκτητης πρέσας μας για GUNITE ξηρού τύπου της εταιρείας μας για την ενίσχυση στοιχείων φέροντος οργανισμού κτιρίων όπως αποσαθρωμένο οπλισμένο σκυρόδεμα , λιθοδομές , κολώνες , δοκάρια , τοιχεία εκσκαφής με χρήση αγκύριων , διαμόρφωση κελύφους πισινών ειδικής γεωμετρίας .


Read more >>