16/05/2012

Με όπλο την υψηλή επιστημονική κατάρτηση, τεχνογνωσία και εμπειρία μελετούμε, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έργα ΑΠΕ...

Read more...
16/06/2012

Η εταιρεία μας χειρίζεται εξ' ολοκλήρου τη διαδικασία εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Σταθμών :
Aπό την αδειοδότηση έως την διασύνδεση και λειτουργία του συστήματος...

Read more...
 
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
- ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
- ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
- ΜΕΛΕΤΕΣ / ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ
- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
- ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ:


 • Οι παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες στον χώρο των μελετών (αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, τοπογραφικές, εδαφοτεχνικές) συνοψίζονται στα εξής :

 • - Μελέτες πολεοδομίας ( Εκδόσεις οικοδομικών αδειών )

 • - Εκπόνηση πλήρους φακέλου πολεοδομίας, με τις απαραίτητες μελέτες για ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ , ΣΤΑΤΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ σχέδια και τεχνικές περιγραφές, σύμφωνες με τους πολεοδομικούς κανονισμούς των κατά τόπου πολεοδομιών ( ΓΟΚ ) και αρχιτεκτονικών επιτροπών ( ΕΠΑΕ ). Ακόμη περιλαμβάνεται και το τρέξιμο των φακέλων μέχρι την τελική διεκπεραίωση των αδειών.

 • - Μελέτες Εφαρμογής ( As built )

 • - Λεπτομερής εκπόνηση / αποτύπωση τελικών σχεδίων και τεχνικών περιγραφών μετά την πλήρη εκτέλεση των εκάστοτε εργασιών , με ενδελεχή παρουσίαση λεπτομερειών και κρίσιμων παραμέτρων της κατασκευής.

 • - Μελέτες εσωτερικών χώρων ( Interior Design )

 • - Εκπόνηση νέων προτάσεων εσωτερικού ποικίλων χώρων, ( οικειών, επαγγελματικών χώρων, καταστημάτων και γραφείων, υπαίθριων χώρων, κήπων ) με προσαρμογή στο ύφος , τις ανάγκες και την αισθητική που απαιτούνται ανά περίπτωση, σε συνεννόηση με τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο.

 • - 3-D Φωτο-ρεαλιστικές Μελέτες

 • - Εκπόνηση έγχρωμων τρισδιάστατων φωτο-ρεαλιστικών εικόνων λεπτομερούς απεικόνισης των τελικών διαμορφώσεων του χώρου , προσδιορίζοντας απόλυτα το τελικό αποτέλεσμα για όψεις κτιρίων και εσωτερικού όγκου μακετών υπό κατασκευή.

 • - Επισκευαστικές Μελέτες

 • - Εκπόνηση σχεδίων, σκαριφιμάτων και τεχνικών περιγραφών, με λεπτομερειακή αναφορά σε κρίσιμους τομείς που αφορούν τις υπό επισκευή περιπτώσεις , προσδιορίζοντας πλήρως υλικά, μεθόδους και τεχνοτροπίες για την δομική ή άλλη ακεραιότητα των εν λόγω κατασκευών , σε οικοδομικού ή ηλεκτρομηχανολογικού χαρακτήρα έργα.


Read more >>