16/05/2012

Με όπλο την υψηλή επιστημονική κατάρτηση, τεχνογνωσία και εμπειρία μελετούμε, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έργα ΑΠΕ...

Read more...
16/07/2012

Η εταιρεία μας χειρίζεται εξ' ολοκλήρου τη διαδικασία εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Σταθμών :
Aπό την αδειοδότηση έως την διασύνδεση και λειτουργία του συστήματος...

Read more...
 
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
- ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
- ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
- ΜΕΛΕΤΕΣ / ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ
- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
- ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- ActaMechanica.Com (c) 2012
Αναλυτικά: σε κάθε έργο γίνεται πλήρης αποτύπωση του χώρου της επένδυσης και ακριβής ψηφιακή ένταξη του τρισδιάστατου μοντέλου της κατασκευής, για όλες τις απαιτούμενες μετρήσεις σκιασμού και απόδοσης σε αυτόν.
Οι εργασίες ξεκινούν με τη τοπογράφηση του γηπέδου με GPS γεωδαιτικό σταθμό, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, την περίφραξη του και τη διάνοιξη χαντακίων για την τοποθέτηση των γειώσεων και των καλωδίων.

H ActaMechanica.Com, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν στη συντήρηση και στον καθαρισμό του φωτοβολταϊκού σας συστήματος, συμβάλλοντας στη μεγιστοποίηση της απόδοσής του και στη μεγαλύτερη δυνατή επιμήκυνση της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ : Info@ActaMechanica.com
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ : +30 (210) 2750129